בית מגורים בנווה צדק. פריצקי ליאני אדריכלים

01.01.1936