הרעיון העומד מאחורי נפח המגורים אשר תחום בין שני קירות ושתי רצועות צמחים, הוא תכנון החלל באמצעות אור טבעי תוך הימנעות מחלוקות או מהיררכיה טיפולוגית, על ידי יצירת שני חללים ריקים אשר חושפים את תנועת הדיירים

01.01.1903