זיג-זג. בית המתקפל בצורה זיג זג, עונה לדרישות הטיפוקפיות ולתנאי האקלים

01.01.1908