משרדי PRS, בית אירופה ישראל, תל אביב, 2007

01.01.1913