משרדי PRS, תל-אביב, פריצקי ליאני אדריכלים – פאולה ליאני, איתי פריצקי

01.01.1925